още неупотребяван

още неупотребяван
словосъч. - девствен, чист, неопетнен, недокоснат, непокътнат, нов, невинен, непорочен, момински

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • девствен — прил. целомъдрен прил. чист, непорочен, непокварен, неопетнен, нравствен, невинен прил. запазен, непокътнат, незасегнат прил. неопитен, неизпитан, нов, пръв прил. първобитен, предисторически, прастар, вековен прил. недоко …   Български синонимен речник

  • момински — прил. девствен, чист, неопетнен, недокоснат, непокътнат, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен …   Български синонимен речник

  • невинен — прил. невиновен, непровинен, оправдателен, извинителен, безгрешен прил. непорочен, чист, девствен, целомъдрен, неопетнен, непокварен, нравствен, чистонравен, запазен прил. детински, незлобив, простодушен, безобиден, чистосърдечен, добродушен,… …   Български синонимен речник

  • недокоснат — прил. непипнат, небарнат, непобутнат прил. запазен, ненакърнен, незасегнат, непокътнат прил. девствен, чист, неопетнен, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен, момински …   Български синонимен речник

  • неопетнен — прил. неоцапан, незамърсен, неочернен прил. непорочен, неопорочен, неопозорен, невинен, чист, честен, почтен, неосквернен прил. девствен, недокоснат, непокътнат, нов, още неупотребяван, момински прил. непокварен, неподкупен …   Български синонимен речник

  • непокътнат — прил. недокоснат, непипнат, незасегнат, не досегнат, непобутнат, неначенат прил. невредим, запазен, ненакърнен, цял, цялостен, целокупен прил. девствен, чист, неопетнен, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен, момински прил. непомръднат,… …   Български синонимен речник

  • непорочен — прил. чист, неопетнен, неоцапан, безпорочен, целомъдрен, девствен, морален, запазен, непокварен, неосквернен, невинен, чистонравен, нравствен прил. недокоснат, непокътнат, нов, още неупотребяван, момински прил. свят, безгрешен, като светец прил.… …   Български синонимен речник

  • нов — прил. пресен, опреснен, подновен, обновен, скорошен, отскорошен, наскорошен, млад, свеж прил. новак, неопитен, несвикнал прил. необичаен, нечут, невиждан, небивал, оригинален, самобитен прил. неизвестен, неизпитан, непознат прил. модерен,… …   Български синонимен речник

  • чист — прил. неоцапан, неизцапан, бистър, ясен, прозрачен прил. непримесен, естествен, натурален, същински, истински прил. непорочен, непокварен, нравствен, честен, неопетнен, неосквернен, девствен, невинен, идеален, непокътнат, платонически, идиличен… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”